Åpenhetsloven

Stokke Bygg AS er forpliktet til å overholde Åpenhetsloven, som ble innført i Norge i 2022. Vi har etablert en ansvarlig innkjøpspraksis med etiske retningslinjer og regelmessige revisjoner for å sikre at våre leverandører følger disse standardene. For å opprettholde en ansvarlig innkjøpsprosess har Stokke Bygg AS utviklet en detaljert prosessbeskrivelse for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger i vår verdikjede, blant våre forretningsforbindelser og i vår egen virksomhet. Vi har nulltoleranse for korrupsjon og krever at alle betydelige leverandører dokumenterer sine aktsomhetsvurderinger i forbindelse med innkjøp. Stokke Bygg AS tar Åpenhetsloven og dens krav på største alvor.