HMS

I Stokke Bygg AS har vi fokus på de ansattes sikkerhet og helse. Vi ønsker at de ansatte skal føle seg trygge og sikre når de er på jobb, slik at alle kommer trygt hjem.  Vi har derfor fokus på kurs og opplæring blant de ansatte. Vi bruker Holte HMS for å ivareta dokumentasjonskravet og er tilsluttet Avonova. Vårt mål er null alvorlige skader og ulykker.

MILJØ

Avfall fra Stokke Bygg sine byggeplasser blir håndtert av Ragn Sells slik at avfallet er sporbart. I tillegg tilstreber vi å bruke mest mulig miljøvennlige produkter og varer på våre byggeplasser. Stokke Bygg AS er i disse dager i gang med søknaden om å bli Miljøfyrtårn-bedrift.

KVALITET

I Stokke Bygg As ønsker vi å levere kvalitet til riktig tid hver gang. For å få til dette er vi avhengige av dyktige ansatte, gode leverandører og samarbeidspartnere, og en moderne utstyrspark. For å ivareta dokumentasjon bruker vi Holte Kvalitetssikring.