Coop OBS Bygg

Plate på grunn, fundamenter og støttemurer. Sandwichelementer. Næringsbygg.

Foto/illustrasjon: Coop.no

Fakta om prosjektet


prosjektleder: Sandefjord
oppdragsgiver: Høgåsen Eiendomsselskap A/S
utførelsesår: 2020
kontraktsum: 12 mill.