Den Magiske Fabrikken

Platefundament og støttemur for gjødseltank. Industribygg.

Foto: Enova

Fakta om prosjektet


prosjektleder: Taranrød
oppdragsgiver: Kaare Mortensen A/S
utforelsesar: 2015
kontraktsum: 1,5 mill.