Grans Bryggeri

Plate på grunn med dragere. Hulldekker på messanin. Påstøp av gulv i bryggeri.

Foto/illustrasjon: Kvartal 19 Arkitektkontor AS

Fakta om prosjektet


prosjektleder: Sandefjord
oppdragsgiver: Protekno
utførelsesår: 2019
kontraktsum: 6,9 mill.