Horten Medisinske Senter

Nybygg og ombygging. Plasstøpt råbygg.
Offentlig anlegg. Legevakt og omsorgsboliger.

Foto: Norconsult

Fakta om prosjektet


prosjektleder: Horten
oppdragsgiver: LKC A/S
utførelsesår: 2015-2016
kontraktsum: 15 mill.