Lystlunden Idrettshall

Idrettshall. Parkeringskjeller, plasstøpt gulv.
Offentlig anlegg.

Illustrasjon: Betonmast

Fakta om prosjektet


prosjektleder: Horten
oppdragsgiver: Betonmast Buskerud & Vestfold A/S
utførelsesår: 2018-2019
kontraktsum: 10,6 mill.