Torstvedt Skole

Plater og fundamenter, dragere, tekniske rom under bakkenivå. Offentlig bygg. Skole og barnehage.

Foto/illustrasjon: Hent / Bygg.no (få original fra Hent)

Fakta om prosjektet


prosjektleder: Larvik
oppdragsgiver: Hent A/S
utførelsesår: 2015-2016
kontraktsum: 12,3 mill.